Integritetspolicy

Integritetspolicy

 1. Introduktion
 2. Swedish Equillence AB värderar skyddet av personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där Swedish Equillence AB (”Swedish Equillence”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy

 1. När du accepterar vår användning av cookies enligt denna integritetspolicy första gången du besöker vår hemsida tillåter du oss att använda cookies varje gång du använder hemsidan därefter.

 2. Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.
 3. Hur vi samlar in data och personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, sparas och användas:

 1. Information om din dator innehållande din IP-adress, geografisk plats, typ och version av webbläsare, och operativsystem
 2. Information om dina besök på och användning av vår hemsida som till exempel referenskälla, tid för besök, sidvisningar och navigationsmönster på hemsidan.
 3. Information som du fyller i när du registrerar dig på hemsidan såsom din email adress etc.
 4. Information som du anger när du skapar en profil eller användare på vår hemsida. Till exempel ditt namn, profilbild, kön, födelsedatum, adress, telefonnummer, information om din häst etc.
 5. Information som du anger för att kunna få nyhetsbrev eller mail om erbjudanden etc.
 6. Information som genereras när du använder vår hemsida såsom när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
 7. Information relaterat till allt du köper, tjänster du utnyttjar eller betalningar du gör genom vår hemsida som inkluderar ditt namn, adress, telefonnummer, email och betalkortsuppgifter.
 8. Information som du publicerar på vår hemsida med intention att publicera det på internet.
 9. All annan personlig information du skickar till oss.
 10. Användning av personlig information

Personlig information som du tillhandahåller genom vår hemsida används för syftet specificerat i denna policy eller på de relevanta sidorna av hemsidan. Din personliga information kan användas till något av följande:

 1. Administrera vår hemsida och vårt företag
 2. Göra vår hemsida mer personlig för dig
 3. Möjliggöra din användning av de tjänster vi erbjuder på vår hemsida
 4. Skicka dig produkter du köpt via vår hemsida
 5. Leverera tjänster du köpt via vår hemsida
 6. Skicka meddelanden, fakturor, betalningspåminnelser samt få in betalningar från dig
 7. Skicka dig personliga erbjudanden och marknadsföring
 8. Skicka dig email och påminnelser som du specifikt efterfrågat
 9. Skicka dig vårt nyhetsbrev om du anmält dig till det (du kan avanmäla dig när du vill)
 10. Skicka dig personlig marknadsföring relaterat till vårt företag eller andra företag som vi tror du skulle vara intresserad av
 11. Hantera förfrågningar och klagomål från dig eller relaterat till vår hemsida
 12. Hålla vår hemsida säker och undvika bedrägeri
 13. Verifiera samtycke med våra allmänna villkor som styr användningen av denna hemsida.
 14. Övrigt

Om du ger personlig information för att publiceras på vår hemsida kommer vi publicera och använda den informationen i enlighet med de instruktioner du gett oss.

Du kan göra inställningar för att begränsa vilken information som publiceras om dig genom vår hemsida.

Vi kommer inte, utan ditt skriftliga medgivande, tillhandahålla din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts marknadsföring och reklam.

 1. Mottagare av personlig information

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet, leverera de varor du beställer eller tillhandahålla service om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte överenskommits.

Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Icke-personligt identifierbar information som samlas in från webbplatsen om besökare får emellertid lämnas till tredje part för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Vi kan dela din personliga information enligt till exempel följande:

 1. När det finns ett krav enligt lag;
 2. I samband med pågående eller eventuella rättsliga förfaranden;
 3. För att säkerställa, utöva eller försvara våra lagstadgade rättigheter (inklusive att dela information till andra med anledning av att motverka bedrägeri och reducera kreditrisk);

Om dina personuppgifter kommer att delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och ger oss ditt samtycke.

 1. Internationell dataöverföring
 2. Information som vi samlar kan lagras, behandlas och flyttas mellan alla länder som vi verkar i för att möjliggöra användning av informationen enligt denna policy.
 3. Information som vi samlar kan flyttas till följande länder som inte har dataskyddslagar som motsvarar de som gäller inom det Europeiska ekonomiska området: United States of America, Ryssland, Japan, Kina, och Indien.
 4. Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller lämnar i syfte att publiceras kan finnas tillgänglig, via internet, över hela världen. Vi kan inte förhindra användning eller missbruk av sådan information av andra.
 5. Du accepterar uttryckligen förflyttning av personlig information beskrivet i denna sektion, D.
 6. Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att uppfylla våra avtalsförpliktelser och vid behov enligt lagstadgad lagringstid. När vi sparar dina personuppgifter för andra ändamål än våra avtalsförpliktelser, till exempel med stöd av samtycke när du anmäler dig till våra event eller mottar nyhetsbrev via e-post behandlar vi endast personuppgifterna om det är nödvändigt och / eller lagstadgat för ändamålet.

När det inte längre finns ett syfte eller en laglig skyldighet att lagra personuppgifterna, raderas eller anonymiseras dem.

Behandlingstiden för personuppgifter fastställs i enlighet med syftet och rättslig skyldighet för varje behandling och kommer att presenteras för dig när uppgifterna samlas in, till exempel när du registrerar dig för våra event.

Personuppgifter som endast samlas in för ett visst ändamål hålls till ett minimum för att kunna utföra syftet, även känt som dataminimering.

 1. Security of your personal information
 2. Vi vidtar rimliga försiktighetsåtgärder både tekniskt och i organisationen för att förhindra att förlora, missbruka eller ändra din personliga information.
 3. Vi kommer lagra all den personliga information du tillhandahåller på våra säkrade (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 4. Alla elektroniska finansiella transaktioner som lämnas genom vår hemsida skyddas av krypteringsteknik.
 5. Du accepterar att delgivning av personlig information över internet är naturligt sätt osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten av data som skickas över internet.
 6. Du är ansvarig för att hålla det lösenord du använder för vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte be om ditt lösenord (förutom när du loggar in på hemsidan)
 7. Ändringar

Swedish Equillence AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2019-04-29

 1. Dina rättigheter

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring.

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta info@swedishequillence.se för mer information.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

 1. Länkar till tredje part

Vi kan publicera eller erbjuda produkter från tredje part på vår webbsida. Dessa tredjeparts webbplatser har sina egna, oberoende sekretessregler. Vi tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Men eftersom vi vill skydda integriteten på vår webbplats välkomnar vi kommentarer om dessa webbplatser.

 1. Uppdatering av information

Vänligen meddela oss om den personliga information som finns om dig behöver bli uppdaterad eller korrigerad.

 1. Cookies

Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information.

Vi använder cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och förbättra användarupplevelsen i vår webbutik (Swedish Equillence Webbshop) samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen.

Cookies används också för kommunikationsändamål för att förbättra vår kundkommunikation samt att mäta webbplatsen. Cookies berättar om vad webbplatsens användare har besökt, hjälper oss att mäta och rikta våra reklam- och marknadsaktiviteter samt sökresultat via internet-sökmotorer och ge oss information om våra användare så att vi kan utveckla våra onlinetjänster.

Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev och så vidare.

Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och/eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.

 1. De flesta webbläsare tillåter dig att blockera användningen av cookies, till exempel;
 2. I Internet Explorer (version10) kan du blockera cookies genom att klicka på “Tools,” “Internet Options,” “Privacy,” och sen “Advanced”;
 3. I Firefox (version24) kan du blockera cookies genom att klicka på “Tools,” “Options,” “Privacy,” välj “Use custom settings for history” från rullgardinen, och klicka ur “Accept cookies from sites”; och
 4. I Chrome (version 29), kan du blockera cookies genom att gå till “Customize and control” menyn, och klicka på “Settings,” “Show advanced settings,” och “Content settings,” och sedan välja “Block sites from setting any data” under “Cookies” rubriken.

Om du blockerar alla cookies kommer det ha en negativ effekt på användarvänligheten av många hemsidor. Om du blockerar cookies, kommer du inte kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

 1. Du kan radera cookies som redan lagrats på din dator, till exempel;
 2. I Internet Explorer (version 10), måste du manuellt radera cookie-filer (du hittar instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835);
 3. I Firefox (version24), kan du radera cookies genom att klicka på “Tools,” “Options,” och “Privacy”, sedan välja “Use custom settings for history”, klicka “Show Cookies,” och sedan klicka “Remove All Cookies”; och
 4. I Chrome (version 29), kan du radera alla cookies genom att gå till “Customize and control” menyn, och klicka på “Settings,” “Show advanced settings,” och “Clear browsing data,” och sedan välja “Delete cookies and other site and plug-in data” innan du klickar på “Clear browsing data.”
 5. Att radera cookies kommer ha en negativ effekt på användarvänligheten av många hemsidor.