Bokningsvillkor

Allmänna villkor, av- & ombokningsregler
Genom att du betalar din deltagaravgift godkänner du våra allmänna villkor samt av- & ombokningsregler

Av- och ombokningsregler kurs
Anmälan är bindande. Vid avbokning inom 30 dagar från kursens första dag debiteras du 100 % av deltagaravgiften. Avbokar du 31-40 dagar från kursens första dag debiteras du 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning med över 40 dagars marginal debiteras du endast anmälningsavgiften om 500:-. All avbokning skall ske skriftligen.

Vi reserverar oss för förändringar i programmet, byte av plats och möjlighet att ställa in planerad kurs fram till 14 dagar innan utställt startdatum. Alla deltagare blir då skriftligen underrättade.

Överlåtelse av plats
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person till en ombokningsavgift på 500:-. Vi behöver då en skriftlig avanmälan samt den andra personens namn, telefonnummer och e-postadress samt namn, ras och ålder på häst.

Avbokning med anledning av sjukdom
Om avbokning sker med anledning av sjukdom, kan kursavgiften återbetalas vid inskickande av ett läkarintyg eller veterinärintyg senast 7 dagar efter kursens avslutande. Återbetalning görs endast mot uppvisande av läkarintyg eller veterinärintyg med godtagbar anledning till förhinder att delta. Återbetalning mot läkarintyg eller veterinärintyg gäller inte anmälningsavgiften på 500 kronor.

Vid inställd kurs
Vid inställt genomförande återbetalas avgiften som erlagts. Ersättning utgår inte för ev. rese-eller boendekostnader

Betalning
För att din anmälan skall gälla krävs att full betalning om 2500:- är oss tillhanda innan kursen startar. Om du tidigare erlagt anmälningsavgift och inte betalar in resterande avgift senast 40 dagar innan kursens startdatum så förlorar du din plats samt anmälningsavgift om 500:-.

Hantering av personuppgifter
Vi på Swedish Equillence värnar om din personliga integritet och det är av högsta vikt att du ska känna dig trygg hos oss! Vi hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation).

Force Majeure
Swedish Equillence ansvarar ej för skada som beror av myndighets åtgärd, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll. Vi är ej heller ansvariga för skada i fall då utbildning helt eller delvis måste inställas pga. kursledarens akuta sjukdom.
Övrigt
På våra kurser kan det förekomma fotografering och filmning. Om det skulle ske på en kurs där du är deltagare, kommer du inför det bli informerad samt att vi då kommer fråga om ditt medgivande.

Du deltar i kursen och alla övningar på egen risk. Hjälm & säkerhetsväst är rekommenderat samt benskydd för hästen.